Παρακαλώ Περιμένετε

Ενδοσκοπική Μυοτομή για Εκκόλπωμα Zenker

Zenker Diverticulotomy

To εκκόλπωμα Zenκer είναι σπάνιο, αλλά γνωστό αίτιο χρόνιας δυσφαγίας με συχνές ανάροιες άπεπτων τροφών, χρόνιο βήχα και κίνδυνο εισρόφησης και πνευμονίας από εισρόφηση ιδίως στις μεγάλες ηλικίες.

Το εκκόλπωμα του Zenκer είναι καλοήθης νόσος και οφείλεται σε σπασμό του κρικοφαρυγγικού μυός, μπορεί να διαλάθει της διαγνώσεως, ακόμη και επί έτη, ενώ επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής των ασθενών και μπορεί να συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές (εισρόφηση).

Η σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική θεραπεία του εκκολπώματος Zenκer είναι η ενδοσκοπική μυοτομή (diverticulotomy) με ή χωρίς τη βοήθεια εύκαμπτου μαλακού diverticuloscope.

H ενδοσκοπική μυοτομή για εκκόλπωμα Zenκer (diverticulotomy) πραγματοποιείται στη διάρκεια μιας γαστροσκόπησης, είναι ελάχιστα επεμβατική, ανώδυνη, αναίμακτη, χωρίς τομή, με άμεση κινητοποίηση, βραχύ χρόνο νοσηλείας (εξιτήριο την επομένη της επέμβασης), άμεση σίτιση με υγρά και με μαλακές τροφές την επομένη της επέμβασης και ταχεία ανάρρωση εντός λίγων ημερών, δίνοντας μακροχρόνια λύση ακόμη και σε υπερήλικες και επιβαρυμένους ασθενείς.

Ο Ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης, εφαρμόζει με επιτυχία την μέθοδο της ενδοσκοπικής μυοτομής για εκκόλπωμα Zenκer (diverticulotomy), ακόμη και σε εκκολπώματα μεγάλου μεγέθους (>3εκ), όπως σε ασθενή γυναίκα 60-ετών με σοβαρά συμπτώματα δυσφαγίας από έτη και χρόνιο βήχα λόγω εισροφήσεων, (Εικόνα 1-2). Η επέμβαση diverticulotomy πραγματοποιείται με χρήση μαλακού diverticuloscope στη διάρκεια μιάς γαστροσκόπησης, με άμεση κινητοποίηση, εξιτήριο την επομένη, άμεση σίτιση με υγρά και μαλακές τροφές την επομένη της επέμβασης και για μία βδομάδα, και έχει άμεση και μόνιμη βελτίωση σε μακροχρόνια βάση. (Εικόνεσ 1-2).

Δυστυχώς η ενδοσκοπική μυοτομή για εκκόλπωμα Zenκer (diverticulotomy) δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα, λόγω της σπανιότητας της νόσου, προφανώς του ανταγωνισμού από άλλες εναλλακτικές παλιές θεραπείες π.χ χειρουργική μυοτομή, αλλά και λόγω του υψηλού κόστους μετεκπαίδευσης των συναδέλφων, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να στερούνται της δυνατότητας της απλής, εύκολης και αποτελεσματικής αυτής μεθόδου diverticulotomy.

Εικόνα 1. Ακτινογραφία οισοφάγου με κατάποση βαρίου σε γυναίκα ασθενή του Ιατρού κ. Νίκου Ελευθεριάδη, 60-ετών με δυσφαγία από έτη και αδυναμία διόδου του γαστροσκοπίου από τον ανώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Α-C. Αναδεικνύεται μεγάλο εκκόλπωμα Zenker έως 3εκ, σε πρόσθια και πλάγιες λήψεις.
Εικόνα 2 (A-D). Στάδια της ενδοσκοπικής μυοτομής του εκκολπώματος Ζenker (diverticulotomy) που πραγματοποίησε με επιτυχία ο ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης στην προηγούμενη ασθενή της εικόνας 1. Α-Β) Απομόνωση του υπεύθυνου (κρικοφαρυγγικού) μυός για το εκκόλπωμα Zenker εντός του μαλακού πλαστικού diverticuloscope. C-D) Έναρξη της μυοτομής με ασφάλεια εντός του diverticuloscope με τη χρήση του TT-knife.
Εικόνα 3.(Α-Β) Oλοκλήρωση της ενδοσκοπικής μυοτομής του εκκολπώματος Ζenker (diverticulotomy) και (C-D) τοποθέτηση μεταλλικών κλιπ στον πυθμένα της μυοτομής που πραγματοποίησε με επιτυχία ο ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης στην προηγούμενη ασθενή της εικόνας 1.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Ειδικός Eπεμβατικός Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος
Ειδικός Επεμβατικός στην Ενδοσκοπική Μυοτομή- Μέθοδο ΠΟΕΜ,
(POEM) για την Αχαλασία οισοφάγου
Επιστημονικός Συνεργάτης Digestive Disease Center,
Showa University, Koto-Toyosu Tokyo, Japan
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 3, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη ΤΚ 55337
Τηλέφωνα: (+30) 2311-283002 και (+30) 6977778832.
Email: nikolaseleftheriadis@gmail.com
Ο ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης πραγματοποιεί
επεμβατικές – θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις
συμπεριλαμβανομένων POEM & ESD σε ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Είμαι δίπλα σας κάθε στιγμή για να βοηθήσω και να δώσω λύση στην "αxαλασία" με την ενδοσκοπική μυοτομή (ΠΟΕΜ), στην παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και Barrett με την αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή ΑRMS, σε πρώιμο γαστρεντερικό καρκίνωμα με ESD, σε Zenker με μυοτομή, σε νοσήματα από τα χοληφόρα με ERCP.

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting