Παρακαλώ Περιμένετε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ –PUBLICATIONS

Ο Iατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης έχει σχεδιάσει και πραγματοποιήσει πολλαπλές μελέτες σε Ελλάδα και Εξωτερικό, τα αποτελέσματα των οποίων συνέγραψε και δημοσίευσε με πληθώρα επιστημονικών άρθρων (original full papers) στον έγκριτο ελληνικό και διεθνή τύπο (ΜΕDLINE), ενώ κατέχει μεγάλο αριθμό citations (566) (https://www.researchgate.net/profile/Nikos_Eleftheriadis). Παρακάτω μπορείτε να αναγνώσετε τμήμα της δημοσιευμένης επιστημονικής αρθρογραφίας του Ιατρού.

 1. Should we focus on the fight against achalasia or equivocal results of reflux after peroral endoscopic myotomy (POEM)?
  Authors: Eleftheriadis N
  Journal: Endoscopy 2017;49:1
  Database: MEDLINE
 2. Successful peroral endoscopic myotomy performed in Endoscopy Department as a radical, long-term treatment for esophageal achalasia – the Greek experience.
  Authors: Eleftheriadis N, Eleftheriadou ED.
  Journal: Ther Clin Risk Manag 2017;13:185-190.
  Database: MEDLINE
 3. Successful peroral endoscopic myotomy for radical treatment of sigmoid-type esophageal achalasia.
  Authors: Eleftheriadis N, et al.
  Journal: Ann of Gastroenterol 2014; 27 : 1-2.
  Database: MEDLINE
 4. Training in peroral endoscopic myotomy (POEM) for esophageal achalasia.
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda
H, Onimaru M, Yoshida A, Hosoya T, Maselli R, Kudo SE.
  Journal: Ther Clin Risk Manag 2012; 8: 329-343.Database: MEDLINE
 5. In vivo observation of aberrant innermost longitudinal muscle bundles in front of the circular muscle layer at the level of the esophagogastric junction during peroral endoscopic myotomy.
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.
  Journal: Gastrointest Endosc 2013;78:676.
  Database: MEDLINE
 6. Peroral endoscopic myotomy (POEM) in a 3-year-old girl with severe growth retardation, achalasia, and Down syndrome.
  Authors: Maselli R, Inoue H, Misawa M, Ikeda H, Hosoya T, Onimaru M, Yoshida A, Eleftheriadis N, Suzuki K, Kudo S.
  Journal: Endoscopy 2012;44 Suppl 2 UCTN:E285-
  Database: MEDLINE
 7. Authors: Nikolas Eleftheriadis, MD Haruhiro Inoue, MD PhD, Haruo Ikeda, MD Manabu Onimaru, MD Grace Santi and MD Roberta Maselli and Shin-ei Kudo3 MD, PhD.
  Journal: Advanced Research in Gastroenterology & Hepatology (ARGH) Volume 3 Issue 5 – March 2017.
 8. Anti-reflux mucosectomy for gastroesophageal reflux disease in the absence of hiatus hernia: a pilot study.
  Authors: Inoue H, Ito H, Ikeda H, Sato C, Sato H, Phalanusitthepha C, Hayee B, Eleftheriadis N, Kudo SE.
  Journal: Ann of Gastroenterol 2014; 27 : 346-351.
  Database: MEDLINE
 9. Endoscopic Treatment of GERD and Case Report: Successful Anti-Reflux Mucosectomy (ARMS) For Endoscopic Treatment of PPI-Resistant GERD in A 24-Years-Old Greek. Mini review.
  Authors: Nikolas Eleftheriadis, MD Haruhiro Inoue, MD PhD, Haruo Ikeda, MD Manabu Onimaru, MD Grace Santi and MD Roberta Maselli
  Journal: Advanced Research in Gastroenterology & Hepatology (ARGH). Volume 3, Issue 1, February 2017.
 10. Definition and staging of early esophageal, gastric and colorectal cancer.
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.
  Journal: Journal of Tumor 2014; 2(7) : 161-178.
  Database: MEDLINE
 11. Successful en bloc endoscopic submucosal dissection of early gastric cancer and rectal lateral spreading tumor in a Greek hospital.
  Authors: Eleftheriadis N, et al.
  Journal: Ann Gastroenterol 2014; 27 : 185.
  Database: MEDLINE
 12. Improved optical identification of laterally spreading type “0-IIb” gastric lesion with narrow band imaging magnification endoscopy.
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H, Maselli R, Onimaru M, Yoshida A, Ito H, Hamatani S, Kudo SE.
  Journal: Ann Gastroenterol 2014; 27 : 267-269.
  Database: MEDLINE
 13. Magnification endoscopy in esophageal squamous cell carcinoma: a review of the intrapapillary capillary loop classification.
  Authors: Haruhiro Inoue,, Makoto Kaga, Haruo Ikeda, Chiaki Satoa, Hiroki Satoa, Hitomi Minamia, Esperanza Grace Santia, Bu’Hussain Hayeeb, Eleftheriadis N.
  Journal: Ann of Gastroenterol 2014; 27 : 1-8.
  Database: MEDLINE
 14. Effective optical identification of type “0-IIb” early gastric cancer with narrow band imaging magnification endoscopy, successfully treated by endoscopic submucosal dissection.
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.
  Journal: Ann Gastroenterol 2015; 28 : 1-9.
  Database: MEDLINE
  Effective Optical Identification of Depressed Type “0-IIc” Early Primary Nonampullary Duodenal Neoplasms with Narrow Band Imaging Magnification Endoscopy. Case Report.
 15. Clinicopathological characteristics and treatment strategies in early gastric cancer: a retrospective cohort study.
  Authors: Inoue H, Ikeda H, Onimaru M, Yoshida A, Hosoya T, Sudo K, Eleftheriadis N, Maselli R, Maeda C, Wada Y, Sando N, Hamatani S, Kudo SE.
  Journal: J Exp Clin Cancer Res 2011; 30 : 117.
  Database: MEDLINE
 16. Submucosal endoscopic tumor resection for subepithelial tumors in the esophagus and cardia.
  Authors: H Inoue, H Ikeda, T Hosoya, M Onimaru, A Yoshida, Eleftheriadis N, R Maselli, S Kudo.
  Journal: Endoscopy 2012; 44(3) : 225-230.
  Database: MEDLINE
 17. Fine-needle aspiration biopsy and endoscopic ultrasound for pretreatment pathological diagnosis of gastric gastrointestinal stromal tumors.
  Authors: Ito H, Inoue H, Ryozawa S, Ikeda H, Odaka N, Eleftheriadis N, Maselli R, Sando N, Kimura S, Kudo SE.
  Journal: Gastroenterol Res Pract 2012;2012:139083.
  Database: MEDLINE
 18. Endoscopic submucosal dissection for primary malignant esophageal melanoma (with video).
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.
  Journal: Gastrointest Endosc 2013; 78:359 ; discussion 360.
  Database: MEDLINE
 19. Endocytoscopic visualization of squamous cell island within Barrett’s epithelium.
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H, Onimaru M, Yoshida A, Hosoya T, Maselli R, Kudo SE.
  Journal: World J Gastrointest Endosc 2013 Apr 16;5(4): 174-179. doi:10.4253/wjge.v4.i4.174.
  Database: MEDLINE
 20. The metallic silver sign with narrow-band imaging: a new endoscopic predictor for pharyngeal and esophageal neoplasia.
  Authors: Maselli R, Inoue H, Ikeda H, Onimaru M, Yoshida A, Santi EG, Sato H, Eleftheriadis N, Hayee B, Kudo SE.
  Journal: Gastrointest Endosc 2013;78:551-3.
  Database: MEDLINE
 21. Acetic acid spray enhances accuracy of narrow-band imaging magnifying endoscopy for endoscopic tissue characterization of early gastric cancer.
  Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.
  Journal: Gastrointest Endosc 2014;79:712.
  Database: MEDLINE
 22. IBD Belgian Research Group. Maintenance therapy for ulcerative colitis has no impact on changes in the extent of ulcerative colitis.
  Authors: Eleftheriadis N, G. Lambrecht, G. D’Haens, F. Baert, M. Cabooter, E. Louis, G. Van Assche, P. Schurmans, P. Caenepeel, M. Van Outryve, P. Lammens, A. Van Gossum, M. De Vos.
  Journal: Journal of Crohn’s and Colitis 2007; 1: 21-27.
  Database: MEDLINE
 23. Long-term outcome after pancreatic stenting in severe chronic pancreatitis.
  Authors: Eleftheriadis N, F Dinu, M Delhaye, O Le Moine, M Baize, A Vandermeeren, L Hookey, J Déviere.
  Journal: Endoscopy 2005; 37: 223-230.
  Database: MEDLINE

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Ειδικός Eπεμβατικός Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος
Ειδικός Επεμβατικός στην Ενδοσκοπική Μυοτομή- Μέθοδο ΠΟΕΜ,
(POEM) για την Αχαλασία οισοφάγου
Επιστημονικός Συνεργάτης Digestive Disease Center,
Showa University, Koto-Toyosu Tokyo, Japan
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 3, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη ΤΚ 55337
Τηλέφωνα: (+30) 2311-283002 και (+30) 6977778832.
Email: nikolaseleftheriadis@gmail.com
Ο ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης πραγματοποιεί
επεμβατικές – θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις
συμπεριλαμβανομένων POEM & ESD σε ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Είμαι δίπλα σας κάθε στιγμή για να βοηθήσω και να δώσω λύση στην "αxαλασία" με την ενδοσκοπική μυοτομή (ΠΟΕΜ), στην παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και Barrett με την αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή ΑRMS, σε πρώιμο γαστρεντερικό καρκίνωμα με ESD, σε Zenker με μυοτομή, σε νοσήματα από τα χοληφόρα με ERCP.

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting