Παρακαλώ Περιμένετε

ΑΝΤΙΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ & ΟΙΣΟΦAΓΟΥ BARRETT

Tι είναι η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ) και τι ο οισοφάγος Barrett?

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμική νόσος (ΓΟΠΝ) είναι χρόνια νόσος του οισοφάγου, που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως κάψιμο στο στήθος, πόνο, ενώ μπορεί να εμφανιστεί βήχας ή βλάβες του βλεννογόνου που προκαλούνται από παθολογική παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο, κατά την οποία η γαστροοισοφαγική συμβολή (ΓΟΣ)-<<βαλβίδα>>, είναι ανοιχτή, και έτσι το οξύ του στομάχου, αλλά και άλλες ουσίες όπως η χολή, ανεβαίνουν στον οισοφάγο και προκαλούν Η ΓΟΠΝ χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε έλκη του οισοφάγου, στενώσεις, αλλά και σε προκαρκινικές αλλοιώσεις όπως ο οισοφάγος Barrett. Περίπου 5% των ασθενών με ΓΟΠΝ έχουν οισοφάγο Barrett και από αυτούς 0.5% ανά έτος θα εμφανίσουν καρκίνο του οισοφάγου.

Η αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή (ΑntiReflux MucoSectomy-ARMS), έχει πρόσφατα προταθεί ως ελάχιστα επεμβατική, ενδοσκοπική θεραπεία της παλινδρόμησης, με εξαιρετικά αποτελέσματα.Κατά τη μέθοδο αυτή, με την ίδια ακριβώς τεχνική που κάνουμε μια απλή αφαίρεση πολύποδα στομάχου, γίνεται ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή της ΓΟΣ-<<βαλβίδας>>, ενώ συγχρόνως αφαιρείται και ο οισοφάγος Barrett εάν υπάρχει(δύο σε ένα). Έτσι δημιουργείται ένα τεχνητό έλκος, το οποίο καθώς επουλώνεται, δημιουργεί ουλή που κλείνει με φυσιολογικό τρόπο την βαλβίδα.Την πρωτοποριακή αυτή καινοτόμο μέθοδο ARMS την εφαρμόζουμε σε επίπεδο ρουτίνας, στη διάρκεια μιας γαστροσκόπησης στο ενδοσκοπικό εργαστήριο υπό μέθη, με εξαιρετικά αποτελέσματα σε μακροχρόνια βάση (εικόνες 1,2).

Ποια τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής θεραπείας της ΓΟΠΝ?

Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος ARMS, σε αντίθεση με τα επώδυνα, υψηλού κόστους, ανοιχτά ή ακόμη και λαπαροσκοπικά χειρουργεία, γίνεται πλέον σαν μια απλή γαστροσκόπηση, αναίμακτα, ανώδυνα, χωρίς τομή, δεν απαιτεί νοσηλεία, έχει άμεση κινητοποίηση και ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα. Επιπλέον σε ασθενείς με ΓΟΠΝ και οισοφάγο Barrett η μέθοδος ΑRMS όχι μόνο θεραπεύει οριστικά την παλινδρόμηση, αλλά συγχρόνως μπορεί να αφαιρέσει οριστικά ολόκληρο τον οισοφάγο Barrett, παρέχοντας πλήρες υλικό για ιστολογική εξέταση, που πρακτικά σημαίνει ότι ο ασθενής δεν χρειάζεται πλέον τακτική παρακολούθηση.

Η προσωπική εμπειρία του κ. Ν. Ελευθεριάδη από την εφαρμογή της ενδοσκοπικής αντιπαλινδρομικής βλεννογονεκτομής – ARMS στην Ελλάδα

Ο κ. Ν. Ελευθεριάδης είναι ο πρώτος που έφερε και εφάρμοσε τη μέθοδο ARMS στην Ελλάδα, ήδη από το 2015, την οποία και εφαρμόζει πλέον σε επίπεδο ρουτίνας, ενώ έχει στο ενεργητικό δεκάδες διαδοχικές επιτυχείς επεμβάσεις αντιπαλινδρομικής βλεννογονεκτομής (ARMS), με εξαιρετικά αποτελέσματα σε μακροχρόνια βάση έως και 4 χρόνια παρακολούθησης.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ: Αντιπαλινδρομική Βλεννογονεκτομή – ARMS

H αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης που δεν απαντά σε θεραπεία με μεγάλες δόσεις αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (PPΙ), (PPI resistant GERD) είναι δύσκολη και προβληματική και αποτελεί πρόκληση στη σύγχρονη Γαστρεντερολογία. Αν και έχουν προταθεί πολλές ενδοσκοπικές θεραπείες γι΄αυτές τις βαριές περιπτώσεις παλινδρόμησης, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο.

Η αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή (antireflux mucosectomy-ARMS), έχει πρόσφατα προταθεί ως ελάχιστα επεμβατική, ενδοσκοπική θεραπεία της ανθιστάμενης σε αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs), με εξαιρετικά αποτελέσματα σε εξειδικευμένα κέντρα.

Η πρωτοποριακή αυτή καινοτόμος μέθοδος ARMS πραγματοποιείται στη διάρκεια μιας γαστροσκόπησης στο ενδοσκοπικό εργαστήριο υπό μέθη. Κατά τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται η φυσιολογική επουλωτική διαδικασία του οργανισμού για να κλείσει η <<βαλβίδα>> ΓΕΣ, χωρίς την ανάγκη εισαγωγής ή τοποθέτησης πολύπλοκων και δυνητικά επικίνδυνων ξένων υλικών στον οισοφάγο ή στην ΓΕΣ, όπως γίνεται με όλες τις άλλες ενδοσκοπικές θεραπείες για παλινδρόμηση.

Κατά την επέμβαση ARMS γίνεται βλεννογονεκτομή στα 2/3 του βλεννογόνου της καρδιακής μοίρας του στομάχου, ενώ συγχρόνως αφαιρείται και ο τυχόν υπάρχων δυσπλαστικός οισοφάγος Barrett, με την ίδια ακριβώς μέθοδο που εφαρμόζεται για την τμηματική ενδοσκοπική αφαίρεση του οισοφάγου Barrett ή των επιπολείς γαστρικών αδενωμάτων ή πολυπόδων. Κατόπιν το τεχνητό έλκος που δημιουργείται επουλώνεται αφ΄εαυτού σιγά σιγά, όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις και η δημιουργηθείσα ουλή έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει επαρκώς η <<βαβίδα>> ΓΕΣ.

Η μέθοδος ARMS, σε αντίθεση με τη χειρουργική ή λαπαροσκοπική θολοπτύχωση, είναι απλή, ελάχιστα επεμβατική, αναίμακτη, ανώδυνη, χωρίς τομή, με βραχύ χρόνο ανάρρωσης, ταχεία επάνοδο στην φυσιολογική ζωή και απολύτως ασφαλής και αποτελεσματική, δίνοντας μόνιμη και μακροχρόνια λύση σε βαριές περιπτώσεις παλινδρόμησης. Οι ασθενείς κινητοποιούνται αυθημερόν, εξέρχονται την επομένη (εξιτήριο) υπό υδαρή δίαιτα και μαλακές τροφές για μία βδομάδα, ενώ επανέρχονται στις καθημερινές δραστηριοτητές τους άμεσα εντός ολίγων ημερών.

Ο Ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης, όντας στον πυρήνα της Ιαπωνικής ομάδας που εφάρμοσε τη μέθοδο ΑRMS: (Η Inoue H, Η Ito, H Ikeda, C Sato, H Sato, C Phalanusitthepha, B Hayee, N Eleftheriadis, S Kudo. Anti-reflux mucosectomy (ARMS) for gastroesophageal reflux disease in the absence of hiatus hernia. Ann Gastroenterol 2014;27:346-351) εφαρμόζει με επιτυχία την μέθοδο της αντιπαλινδρομικής βλεννογονεκτομής-ΑRMS, εδώ και έτη, ακόμη και σε νεαρή γυναίκα 25-ετών με εμμένουσα σοβαρά αναπνευστικά και παλινδρομικά συμπτώματα και σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας ζωής της, παρά την μακροχρόνια λήψη υψηλών δόσεων PPI. Η μέθοδος ΑRMS έδωσε μόνιμη και μακροχρόνια λύση χωρίς ανάγκη λήψης φαρμάκων (Εικόνεσ 1-2).

Δυστυχώς η μέθοδος ARMS δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα, όχι μόνο λόγω του προφανούς ανταγωνισμού από τους παρόχους των άλλων θεραπειών, αλλά και λόγω του υψηλού κόστους μετεκπαίδευσης των συναδέλφων, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να στερούνται της δυνατότητας της απλής, εύκολης και αποτελεσματικής αυτής μεθόδου ARMS και να κατευθύνονται σε παλαιότερες, δύσκολες και επώδυνες θεραπείες, που κατά περίπτωση δεν πετυχαίνουν να δώσουν ικανοποιητική και μόνιμη λύση.

Προσωπικές περιπτώσεις ασθενών με παλινδρόμηση που υποβλήθηκαν στη μέθοδο ΑRMS από τον Ιατρό κ. Νίκο Ελευθεριάδη

Εικόνα 1. Α,Β) Ενδοσκοπική θεραπεία παλινδρόμησης και οισοφάγου Barrett. C, D) Τεχνητό έλκος στην ΓΕΣ, μετά το τέλος της επέμβασης ARMS.
Εικόνα 2Α-B. Ένα έτος μετά την επέμβαση ΑRMS παρατηρείται πλήρης επούλωση, χωρίς οισοφάγο Βarrett και καλό κλείσιμο της ΓΕΣ. Η ασθενής είναι τελείως φυσιολογική, χωρίς κανένα σύμπτωμα και δεν λαμβάνει φάρμακα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Ειδικός Eπεμβατικός Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος
Ειδικός Επεμβατικός στην Ενδοσκοπική Μυοτομή- Μέθοδο ΠΟΕΜ,
(POEM) για την Αχαλασία οισοφάγου
Επιστημονικός Συνεργάτης Digestive Disease Center,
Showa University, Koto-Toyosu Tokyo, Japan
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 3, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη ΤΚ 55337
Τηλέφωνα: (+30) 2311-283002 και (+30) 6977778832.
Email: nikolaseleftheriadis@gmail.com
Ο ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης πραγματοποιεί
επεμβατικές – θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις
συμπεριλαμβανομένων POEM & ESD σε ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Είμαι δίπλα σας κάθε στιγμή για να βοηθήσω και να δώσω λύση στην "αxαλασία" με την ενδοσκοπική μυοτομή (ΠΟΕΜ), στην παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και Barrett με την αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή ΑRMS, σε πρώιμο γαστρεντερικό καρκίνωμα με ESD, σε Zenker με μυοτομή, σε νοσήματα από τα χοληφόρα με ERCP.

NIKOS_ELEYTHERIADHS_NEA_MAKETA-1

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting