Παρακαλώ Περιμένετε

H ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ (POEM):

Η ΜΟΝΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΧΑΛΑΣΙΕΣ ΟΤΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΕΤΥΧΑΝ Ή ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ

Tι είναι η Αχαλασία οισοφάγου?

Η αχαλασία οισοφάγου είναι μία σπάνια, χρόνια, καλοήθης νόσος του οισοφάγου, με διαδοχικά επιδεινούμενη δυσφαγία. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1500 έως 2000 ασθενείς. Η αχαλασία προσβάλει όλες τις ηλικίες από παιδιά έως υπερήλικες και η αιτιολογία της είναι άγνωστη. Πιθανολογούνται μηχανισμοί αυτοανοσίας.
Στην αχαλασία πάσχει ο μυς του οισοφάγου στο σημείο που ενώνεται με τον στόμαχο, ο γνωστός <<καρδιακός>> σφιγκτήρας, ο οποίος δεν χαλαρώνει και έτσι οι τροφές και το νερό μένουν στον οισοφάγο και επιστρέφουν πίσω με τη μορφή ανάρροιας, η οποία λανθασμένως μπορεί να εκληφθεί ως παλινδρόμηση.
Οι ασθενείς σταδιακά δεν μπορούν να πιουν νερό (πνίγονται), υποσιτίζονται, έχουν απώλεια βάρους και μπορεί να πάσχουν από κατάθλιψη. Σε τελικά στάδια ο οισοφάγος διατίνεται, γίνεται σιγμοειδής ενίοτε μέγαοισοφάγος και οι τροφές παραμένουν στον θώρακα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές όπως αρρυθμίες από πίεση και βαριές πνευμονίες από εισρόφηση.
Η διάγνωση της αχαλασίας γίνεται με μία από τις τρεις μεθόδους: Α) γαστροσκόπηση (εφόσον ο ενδοσκόπος υποπτευθεί τη νόσο), Β) ακτινογραφία οισοφάγου και Γ) μανομετρία οισοφάγου, ιδίως η σύγχρονη υψηλής ευκρίνειας μανομετρία οισοφάγου, που τεκμηριώνει τη διάγνωση και καθορίζει το τύπο της αχαλασίας, που είναι πολύ σημαντική για την τελική επιλογή της θεραπείας.


Ποιοι ήταν οι παλαιότεροι τρόποι αντιμετώπισης της αχαλασίας οισοφάγου?

Οι παλαιότερες και ξεπερασμένες πλέον στις μέρες μας θεραπευτικές επιλογές που είχε ένας ασθενής με αχαλασία ήταν 3: Α). Διαστολή με μπαλόνι, Β). Έγχυση βοτουλινικής τοξίνη (Βotox) στην ΓΟΣ και Γ) Από το 1913 η χειρουργική ή λαπαροσκοπική ή ρομποτική μυοτομή κατά Heller.
Όλες οι παλιές θεραπείες για την αχαλασία είχαν πολλές αποτυχίες, υποτροπές και σοβαρές επιπλοκές, όπως διάτρηση σε διαστολή με μπαλόνι έως 3 – 4% ακόμη και στα καλύτερα χέρια (θνητότητα σε περίπτωση διάτρησης έως 1%), αποτυχίες και σοβαρές επιπλοκές από την Heller (ανεπαρκής μυοτομή, βαριά παλινδρόμηση, στενώσεις από αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις μετά από Heller, διαφυγές κλπ), ενώ δεν έδιναν λύση σε αποτυχία προηγούμενων θεραπειών, καθώς και σε βαριές, τελικού σταδίου αχαλασίες ή σε επιπλεγμένες περιπτώσεις αχαλασίας (complex achalasia).


Ποιές είναι οι νεώτερες εξελίξεις στην σύγχρονη ενδοσκοπική θεραπεία της αχαλασίας οισοφάγου?

Η καινοτόμος ενδοσκοπική μυοτομή, γνωστή ως μέθοδος ΠΟΕΜ (POEM), είναι η σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική, μακροχρόνια θεραπεία όλων των τύπων και σταδίων της αχαλασίας οισοφάγου, που γίνεται σαν μια γαστροσκόπηση και δίνει οριστική λύση σε όλες τις περιπτώσεις αχαλασίας, ακόμη και σε βαριές και επιπλεγμένες αχαλασίες, όπου όλες οι άλλες μέθοδοι θεραπείας απέτυχαν ή αντενδείνυνται. Η μέθοδος ΠΟΕΜ αποτελεί πλέον τη θεραπεία πρώτης εκλογής σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις αχαλασίας.
Η μέθοδος ΠΟΕΜ πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας απλής γαστροσκόπησης, σε αίθουσα χειρουργείου ή ενδοσκοπικό εργαστήριο, απαιτεί διασωλήνωση του ασθενούς αλλά γίνεται αποκλειστικά ενδοσκοπικά. Oι ασθενείς κινητοποιούνται και σιτίζονται αυθημερόν, εξέρχονται την επομένη και επανέρχονται σε όλες τις δραστηριότητές τους άμεσα, εντός ολίγων ημερών μετά την επέμβαση. Τα στάδια του ΠΟΕΜ σε ασθενείς με αχαλασία που υποβλήθηκαν στη μέθοδο ΠΟΕΜ στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης φαίνονται στις εικόνες 1,2.


Ποια τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής μυοτομής- ΠΟΕΜ?

Η μέθοδος ΠΟΕΜ είναι σχετικά ανώδυνη και αναίμακτη, δεν αφήνει ουλή και έχει χαμηλό κόστος. σε σύγκριση με ένα ανοιχτό ή ακόμη και λαπαροσκοπικό αλλά αιματηρό και επώδυνο χειρουργείο. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι πολύ βραχύς και οι ασθενείς επανέρχονται σε όλες τις δραστηριότητές τους άμεσα εντός ολίγων ημερών.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΠΟΕΜ, είναι ότι προσεγγίζει τον πάσχον μυ του οισοφάγου άμεσα και εύκολα δια του υποβλεννογονίου tunnel, επιτρέποντας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ακόμα και μεγάλου μήκους μυοτομή, που είναι απαραίτητο για να λυθεί το πρόβλημα της δυσφαγίας σε τύπους ΙΙ και ΙΙΙ αχαλασίας. Ανάλογου μήκους μυοτομή είναι αδύνατη με οποιαδήποτε άλλη από τις παλαιότερες μεθόδους. Επιπλέον, δεν απαιτείται αντιπαλινδρομική επέμβαση, γιατί οι φυσιολογικοί αντιπαλινδρομικοί μηχανισμοί παραμένουν άθικτοι.
Επίσης, η μέθοδος ΠΟΕΜ μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε προχωρημένες μορφές αχαλασίας, σε επιβαρυμένους, ηλικιωμένους ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου, σε περιπτώσεις αποτυχίας προηγούμενων θεραπειών, όπως η παλιά χειρουργική ή λαπαροσκοπική μυοτομή Heller ή η διαστολή με μπαλόνι, όπως σε πολλούς από τους ασθενείς του κ. Ελευθεριάδη.


Η προσωπική εμπειρία του κ. Ν. Ελευθεριάδη από την εφαρμογή της ενδοσκοπικής μυοτομής- ΠΟΕΜ στην Ελλάδα

Ο κ. Ν. Ελευθεριάδης είναι ο πρώτος που έφερε και εφάρμοσε τη μέθοδο ΠΟΕΜ στην Ελλάδα, ήδη από το 2013, την οποία και εφαρμόζει πλέον σε επίπεδο ρουτίνας, ενώ έχει στο ενεργητικό του, πάνω από 150 διαδοχικές επιτυχείς επεμβάσεις ενδοσκοπικής μυοτομής ΠΟΕΜ σε ασθενείς με διαγωσμένη αχαλασία οισοφάγου, γεγονός που τον καθιστά έγκριτο και επίσημα αναγνωρισμένο μέλος της διεθνούς ομάδας ΠΟΕΜ.
Ο κ. Νίκος Ελευθεριάδης έχει να δείξει μόνο επιτυχίες, όχι μόνο σε απλές αλλά ακόμη και σε βαριές και επιπλεγμένες περιπτώσεις αχαλασίας, εκεί όπου όλες οι άλλες μέθοδοι απέτυχαν ή αντενδείκνυνται, ενώ συμμετέχει με ασθενείς του ως αναγνωρισμένο κέντρο ΠΟΕΜ σε πολυκεντρικές μελέτες της Παγκόσμιας ομάδας ΠΟΕΜ. Έως και έξι χρόνια μετά, όλοι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στο ΠΟΕΜ από τον κ. Ελευθεριάδη, είναι καλά στην υγεία τους και η ζωή τους επανήλθε στο φυσιολογικό.
Γι’αυτό το λόγο ασθενείς με αχαλασία ίδρυσαν τον Ελληνικό Σύλλογο για την Αχαλασία (ΕΕΜΑΑΔΚΟ), στον οποίο ο κ. Ελευθεριάδης είναι Πρόεδρος, προκειμένου να προασπίσουν την ποιότητα ζωής, αλλά και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασθενείς με αχαλασία.


Εικόνα 1: Στάδια της ενδοσκοπικής μυοτομής ΠΟΕΜ (POEM) σε ασθενή με αχαλασία τύπου ΙΙ: A. Είσοδος στον υποβλεννογόνο μετά από βλεννογονική επιμήκη τομή. B. Δημιουργία του υποβλεννογονίου tunnel. C. Έναρξη μυοτομής του κυκλοτερούς μυός εντός του υποβλεννογονίου tunnel. D. Επέκταση του υποβλεννογονίου tunnel έως και 2 εκ κάτω από τον ΚΟΣ στην περιοχή του στομάχου. E.& F. Ολοκλήρωση της μυοτομής έως και την γαστρική περιοχή. G. Κλείσιμο του βλεννογονικού στομίου με μεταλλικά klip.

  • Tι είναι η αχαλασία οισοφάγου;
Tι είναι η αχαλασία οισοφάγου;
Η αχαλασία οισοφάγου είναι μία σπάνια καλοήθης νόσος του οισοφάγου που προκαλεί μακροχρόνια δυσκολία στην κατάποση, τόσο σε υγρά όσο και σε στερεά και επιδεινώνεται σταδιακά με το χρόνο. Ο ασθενής με αχαλασία μπορεί επίσης να εμφανίσει πόνο στο στήθος, στάση τροφών ή και ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο. Σε πολλούς ασθενείς, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν κατάθλιψη ή ακόμη και να εμφανίσουν πραγματική κατάθλιψη από την συνεχιζόμενη δυσκολία να καταπιούν.
Σε αρχικά στάδια αχαλασίας οι περισσότεροι ασθενείς μετά από κάθε μπουκιά πίνουν νερό <<γιατρέ έχω πάντα λίγο νερό δίπλα μου>> και οι τροφές προωθούνται αργά αργά με τη βαρύτητα, δίκην κλεψύδρας, ενώ υπάρχουν υπολλείματα τροφών ή και υγρά ή και σάλιο στον οισοφάγο, ακόμα και αν ο ασθενής είναι νηστικός από μέρες.
Με το χρόνο οι ασθενείς δυσκολεύονται όλο και περισσότερο ακόμη και να πιούν και νερό και το φαγητό γίνεται από απόλαυση, βάσανο. Έτσι αρχίζουν να αποφεύγουν να τρώνε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να χάνουν βάρος. Πολλές φορές υπάρχει ανάροια άπεπτων τροφών και υγρών από τον οισοφάγο λόγω χρόνιας στάσης, που λανθασμένα μπορεί να εκληφθεί ως παλινδρόμηση.
Σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς κινδυνεύουν από εισρόφηση, ιδίως κατά την κατάκλιση, λόγω στάσης υγρών και τροφών στον οισοφάγο, που μπορεί να είναι πολύ διατεταμένος (σιγμοειδής οισοφάγος). Επίσης, πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν βήχα και να εμφανίζουν υποτροπιάζουσες πνευμονίες από εισρόφηση και να χρειαστούν συχνές νοσηλείες.
!!!ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενσφήνωση μεγάλης ποσότητας τροφών στον οισοφάγο και η πνευμονία από εισρόφηση, αποτελούν εξαιρετικά επείγουσες και επικίνδυνες καταστάσεις, ιδίως σε παραμελημένες περιπτώσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές. Σπανίως, ο μεγαοισοφάγος μπορεί να προκαλέσει σημαντική απόφραξη της τραχείας και να απαιτηθεί διασωλήνωση του ασθενούς.
Τέλος, εφόσον η αχαλασία αφεθεί και δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί ριζικά σε αρχικό στάδιο, υπάρχει ο κίνδυνος καρκινωματώδους εξαλλαγής.
  • Παθοφυσιολογία
Παθοφυσιολογία
Οισοφάγος είναι ο σωλήνας που μεταφέρει την τροφή από το στόμα στον στόμαχο. Στο σημείο που ο οισοφάγος ενώνεται με τον στόμαχο υπάρχει μία λειτουργική <<βαλβίδα>>, ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας (ΚΕΣ), που ανοίγει κατά την κατάποση για να περάσει η τροφή στον στόμαχο και κλείνει αμέσως μετά για να μήν επιστρέψει, να μην παλινδρομήσει από τον στόμαχο στον οισοφάγο. Στην αχαλασια η <<βαλβίδα>> δεν ανοίγει, δεν χαλαρώνει και έτσι οι τροφές και υγρά και στερεά παραμένουν στον οισοφάγο για μεγαλύτερο διάστημα, και καθυστερουν να περάσουν στον στόμαχο.
Ο οισοφάγος προσπαθεί να υπερνικήσει τη λειτουγική στένωση στον ΚΕΣ και προοδευτικά διατείνεται, ενώ ο μυς του υπερτρέφεται από υπερπροσπάθεια. Στην αχαλασία πάσχει ο μυς του οισοφάγου, γι’αυτό και στη γαστροσκόπηση, ο βλεννογόνος που είναι το εσωτερικό κάλυμα του οισοφαγικού σωλήνα μπορεί να είναι τελείως φυσιολογικός.
  • Είναι συχνή νόσος η αχαλασία;
Είναι συχνή νόσος η αχαλασία;
Η αχαλασία δεν είναι συχνή, αλλά σπάνια νόσος αν και μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά μέχρι υπερήλικες, και στα δύο φύλα το ίδιο και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γής. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1000-1500 ασθενείς με αχαλασια οισοφαγου, ενώ κάθε χρόνο προσβάλλονται από τη νόσο 100-150 νέα άτομα.
  • Πως γίνεται η διάγνωση;
Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη και μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και για έτη, επειδή τα συμπτώματα στην αρχή είναι ήπια. Οι ασθενείς αρχίζουν να συμβουλεύονται διάφορους γιατρούς και ακόμη και οι ειδικοί μπορεί να μην υποψιαστούν την αχαλασία, για να ζητήσουν τις κατάλληλες εξετάσεις, που είναι καταρχάς η γαστροσκόπηση και στη συνέχεια η ακτινογραφία και τέλος η μανομετρία οισοφάγου.

Η γαστροσκόπηση είναι σημαντικότατη εξέταση και πρέπει να γίνεται πρώτη, για να αποκλιστεί άλλη οργανική νόσος, όπως ο καρκίνος του οισοφάγου (ψευδο-αχαλασία).

Το βαριούχο γεύμα (οισοφαγογράφημα ή ακτινογραφία οισοφάγου) μπορεί να συνδράμει στην δυναμική εκτίμηση του οισοφάγου. Η ακτινογραφία οισοφάγου γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία και είναι πολύ καλή εξέταση να γίνει η διάγνωση της αχαλασίας και πρέπει πάντα να ζητάται μετά από γαστροσκόπηση σε ασθενείς με δυσκαταποσία.

Τέλος, η διάγνωση της αχαλασίας, εφόσον την υποπτευθεί ο γιατρός, τεκμηριώνεται με τη μανομετρία οισοφάγου, η οποία μετράει τις πιέσεις τόσο στο σώμα του οισοφάγου, όσο και στην περιοχή του ΚΕΣ, με ένα λεπτο σωλήνα που περνάει από τη μύτη στον στόμαχο και έχει ευαίσθητους πιεσοϋποδοχείς. Η μανομετρία οισοφάγου γίνεται μόνο σε ορισμένα κέντρα, όπου πρέπει να παραπεμφθεί ο ασθενής με υποψία αχαλασίας.

Η νεώτερη, υψηλής ευκρίνειας τοπογραφική μανομετρία (HRTM), που είναι πλέον διαδεδομένη και στην Ελλάδα, αποτελεί την εξέταση 1ης εκλογής για την οριστική διάγνωση και σταδιοποίηση της αχαλασίας σε τρείς τύπους, και θα πρέπει να προτιμάται της κλασσικής μανομετρίας. Η HRTM είναι ευκολότερη, συντομότερη και πιο ακριβής διαγνωστική μέθοδος όχι μόνο για την τεκμηρίωση της διάγνωσης της αχαλασίας, αλλά κυρίως για την σταδιοποίηση και ταξινόμηση της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, που βάζει τελικά και την ένδειξη της ακριβούς εξατομικευμένης θεραπείας, δηλαδή του μήκους της απαιτούμενης μυοτομής κατά περίπτωση. Η καλή μελέτη των ασθενών με αχαλασία και άλλες διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου εγγυάται την ποιότητα στο αποτέλεσμα της θεραπείας.

Συνοπτικά η μακροχρόνια προοδευτικά επιδεινούμενη δυσφαγία και η αναγωγή άπεπτων τροφών, αποτελούν συμπτώματα που γεννούν την υπόνοια ύπαρξης αχαλασίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Ειδικός Επεμβατικός Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος
Ειδικός Επεμβατικός στην Ενδοσκοπική Μυοτομή- Μέθοδο ΠΟΕΜ,
(POEM) για την Αχαλασία οισοφάγου
Επιστημονικός Συνεργάτης Digestive Disease Center,
Showa University, Koto-Toyosu Tokyo, Japan
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 3, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη ΤΚ 55337
Τηλέφωνα: (+30) 2311-283002 και (+30) 6977778832.
Email: nikolaseleftheriadis@gmail.com
Ο ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης πραγματοποιεί
επεμβατικές – θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις
συμπεριλαμβανομένων POEM & ESD σε ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Είμαι δίπλα σας κάθε στιγμή για να βοηθήσω και να δώσω λύση στην "αxαλασία" με την ενδοσκοπική μυοτομή (ΠΟΕΜ), στην παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και Barrett με την αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή ΑRMS, σε πρώιμο γαστρεντερικό καρκίνωμα με ESD, σε Zenker με μυοτομή, σε νοσήματα από τα χοληφόρα με ERCP.

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting