Παρακαλώ Περιμένετε


Εικόνα 1. A. Οισοφαγογράφημα γυναίκας ασθενούς του κ. Ν. Ελευθεριάδη 79-ετών, που αναδεικνύει διατεταμένο σιγμοειδή μεγαοισοφάγο, στένωση του ΚΟΣ και εικόνα ράμφους πουλιού. B-D. Ανοιχτός ΚΟΣ μετά την ολοκλήρωση της μυοτομής κατά ΠΟΕΜ. E. Καλή σύγκλειση του βλεννογονικού στομίου με μεταλλικά κλιπ μετά την ολοκλήρωση της ενδοσκοπικής μυοτομής. Η ασθενής κινητοποιήθηκε και ήπιε υγρά (νερό και χυμό) την ίδια ημέρα της επέμβασης και έλαβε εξιτήριο την επομένη μέρα. Σιτίστηκε με μαλακές τροφές (περαστά) την 1η βδομάδα και κατόπιν κανονικά, ενώ έως σήμερα ζει και σιτίζεται πλέον φυσιολογικά επί έτη μετά το ΠΟΕΜ.

Εικόνα 2. Στάδια του ΠΟΕΜ σε 79-ετών άντρα ασθενούς του κ. Νίκου Ελευθεριάδη με αχαλασία τύπου ΙΙΙ από 45 έτη, με σιγμοειδή οισοφάγο και αποτυχία προηγούμενων διαστολών. Στις εικόνες φαίνεται πόσο πεπαχυμένος ήταν ο έσω κυκλοτερής μυς του οισοφάγου, τον οποίο όμως ο κ. Ν. Ελευθεριάδης έκοψε επιτυχώς και πλήρως με τη μέθοδο ΠΟΕΜ στη διάρκεια μιας γαστροσκόπησης.
Ο ασθενής κινητοποιήθηκε και ήπιε υγρά (νερό και χυμό) την ίδια ημέρα της επέμβασης και έλαβε εξιτήριο την επομένη. Σιτίστηκε με μαλακές τροφές (περαστά) την 1η βδομάδα και κατόπιν κανονικά, ενώ έως σήμερα (4 έτη μετά το ΠΟΕΜ) ζει και σιτίζεται φυσιολογικά και είναι σε άριστη κατάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση είναι ότι ο ασθενής την επομένη της επέμβασης ταξίδεψε χωρίς κανένα πρόβλημα και με βαρυχειμωνιά από την Αθήνα στην Καστοριά.

Εικόνα 3. Οισοφαγογράφημα ασθενούς του κ. Ν. Ελευθεριάδη με αχαλασία πριν (Α) και μετά (Β) από ενδοσκοπική μυοτομή POEM. Ταχεία δίοδος του σκιαγραφικού την επομένη της επέμβασης POEM.

Είμαι δίπλα σας κάθε στιγμή για να βοηθήσω και να δώσω λύση στην "αxαλασία" με την ενδοσκοπική μυοτομή (ΠΟΕΜ), στην παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και Barrett με την αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή ΑRMS, σε πρώιμο γαστρεντερικό καρκίνωμα με ESD, σε Zenker με μυοτομή, σε νοσήματα από τα χοληφόρα με ERCP.

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting