Please wait

ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

  • Tι είναι η αχαλασία οισοφάγου;
Tι είναι η αχαλασία οισοφάγου;
Η αχαλασία οισοφάγου είναι μία σπάνια καλοήθης νόσος του οισοφάγου
που προκαλεί μακροχρόνια δυσκολία στην κατάποση, τόσο σε υγρά όσο και σε στερεά και επιδεινώνεται σταδιακά με το χρόνο. Ο ασθενής με αχαλασία μπορεί επίσης να εμφανίσει πόνο στο στήθος, στάση τροφών ή και ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο. Σε πολλούς ασθενείς, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν κατάθλιψη ή ακόμη και να εμφανίσουν πραγματική κατάθλιψη από την συνεχιζόμενη δυσκολία να καταπιούν.
Σε αρχικά στάδια αχαλασίας οι περισσότεροι ασθενείς μετά από κάθε μπουκιά πίνουν νερό <<γιατρέ έχω πάντα λίγο νερό δίπλα μου>> και οι τροφές προωθούνται αργά αργά με τη βαρύτητα, δίκην κλεψύδρας, ενώ υπάρχουν υπολλείματα τροφών ή και υγρά ή και σάλιο στον οισοφάγο, ακόμα και αν ο ασθενής είναι νηστικός από μέρες.
Με το χρόνο οι ασθενείς δυσκολεύονται όλο και περισσότερο ακόμη και να πιούν και νερό και το φαγητό γίνεται από απόλαυση, βάσανο. Έτσι αρχίζουν να αποφεύγουν να τρώνε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να χάνουν βάρος. Πολλές φορές υπάρχει ανάροια άπεπτων τροφών και υγρών από τον οισοφάγο λόγω χρόνιας στάσης, που λανθασμένα μπορεί να εκληφθεί ως παλινδρόμηση.
Σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς κινδυνεύουν από εισρόφηση, ιδίως κατά την κατάκλιση, λόγω στάσης υγρών και τροφών στον οισοφάγο, που μπορεί να είναι πολύ διατεταμένος (σιγμοειδής οισοφάγος). Επίσης, πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν βήχα και να εμφανίζουν υποτροπιάζουσες πνευμονίες από εισρόφηση και να χρειαστούν συχνές νοσηλείες.
!!!ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενσφήνωση μεγάλης ποσότητας τροφών στον οισοφάγο και η πνευμονία από εισρόφηση, αποτελούν εξαιρετικά επείγουσες και επικίνδυνες καταστάσεις, ιδίως σε παραμελημένες περιπτώσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές. Σπανίως, ο μεγαοισοφάγος μπορεί να προκαλέσει σημαντική απόφραξη της τραχείας και να απαιτηθεί διασωλήνωση του ασθενούς.
Τέλος, εφόσον η αχαλασία αφεθεί και δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί ριζικά σε αρχικό στάδιο, υπάρχει ο κίνδυνος καρκινωματώδους εξαλλαγής.
  • Παθοφυσιολογία
Παθοφυσιολογία
Οισοφάγος είναι ο σωλήνας που μεταφέρει την τροφή από το στόμα στον στόμαχο. Στο σημείο που ο οισοφάγος ενώνεται με τον στόμαχο υπάρχει μία λειτουργική <<βαλβίδα>>, ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας (ΚΕΣ), που ανοίγει κατά την κατάποση για να περάσει η τροφή στον στόμαχο και κλείνει αμέσως μετά για να μήν επιστρέψει, να μην παλινδρομήσει από τον στόμαχο στον οισοφάγο. Στην αχαλασια η <<βαλβίδα>> δεν ανοίγει, δεν χαλαρώνει και έτσι οι τροφές και υγρά και στερεά παραμένουν στον οισοφάγο για μεγαλύτερο διάστημα, και καθυστερουν να περάσουν στον στόμαχο.
Ο οισοφάγος προσπαθεί να υπερνικήσει τη λειτουγική στένωση στον ΚΕΣ και προοδευτικά διατείνεται, ενώ ο μυς του υπερτρέφεται από υπερπροσπάθεια. Στην αχαλασία πάσχει ο μυς του οισοφάγου, γι’αυτό και στη γαστροσκόπηση, ο βλεννογόνος που είναι το εσωτερικό κάλυμα του οισοφαγικού σωλήνα μπορεί να είναι τελείως φυσιολογικός.
  • Είναι συχνή νόσος η αχαλασία;
Είναι συχνή νόσος η αχαλασία;
Η αχαλασία δεν είναι συχνή, αλλά σπάνια νόσος αν και μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά μέχρι υπερήλικες, και στα δύο φύλα το ίδιο και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γής. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1000-1500 ασθενείς με αχαλασια οισοφαγου, ενώ κάθε χρόνο προσβάλλονται από τη νόσο 100-150 νέα άτομα.
  • Πως γίνεται η διάγνωση;
Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη και μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και για έτη, επειδή τα συμπτώματα στην αρχή είναι ήπια. Οι ασθενείς αρχίζουν να συμβουλεύονται διάφορους γιατρούς και ακόμη και οι ειδικοί μπορεί να μην υποψιαστούν την αχαλασία, για να ζητήσουν τις κατάλληλες εξετάσεις, που είναι καταρχάς η γαστροσκόπηση και στη συνέχεια η ακτινογραφία και τέλος η μανομετρία οισοφάγου.

Η γαστροσκόπηση είναι σημαντικότατη εξέταση και πρέπει να γίνεται πρώτη, για να αποκλιστεί άλλη οργανική νόσος, όπως ο καρκίνος του οισοφάγου (ψευδο-αχαλασία).

Το βαριούχο γεύμα (οισοφαγογράφημα ή ακτινογραφία οισοφάγου) μπορεί να συνδράμει στην δυναμική εκτίμηση του οισοφάγου. Η ακτινογραφία οισοφάγου γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία και είναι πολύ καλή εξέταση να γίνει η διάγνωση της αχαλασίας και πρέπει πάντα να ζητάται μετά από γαστροσκόπηση σε ασθενείς με δυσκαταποσία.

Τέλος, η διάγνωση της αχαλασίας, εφόσον την υποπτευθεί ο γιατρός, τεκμηριώνεται με τη μανομετρία οισοφάγου, η οποία μετράει τις πιέσεις τόσο στο σώμα του οισοφάγου, όσο και στην περιοχή του ΚΕΣ, με ένα λεπτο σωλήνα που περνάει από τη μύτη στον στόμαχο και έχει ευαίσθητους πιεσοϋποδοχείς. Η μανομετρία οισοφάγου γίνεται μόνο σε ορισμένα κέντρα, όπου πρέπει να παραπεμφθεί ο ασθενής με υποψία αχαλασίας.

Η νεώτερη, υψηλής ευκρίνειας τοπογραφική μανομετρία (HRTM), που είναι πλέον διαδεδομένη και στην Ελλάδα, αποτελεί την εξέταση 1ης εκλογής για την οριστική διάγνωση και σταδιοποίηση της αχαλασίας σε τρείς τύπους, και θα πρέπει να προτιμάται της κλασσικής μανομετρίας. Η HRTM είναι ευκολότερη, συντομότερη και πιο ακριβής διαγνωστική μέθοδος όχι μόνο για την τεκμηρίωση της διάγνωσης της αχαλασίας, αλλά κυρίως για την σταδιοποίηση και ταξινόμηση της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, που βάζει τελικά και την ένδειξη της ακριβούς εξατομικευμένης θεραπείας, δηλαδή του μήκους της απαιτούμενης μυοτομής κατά περίπτωση. Η καλή μελέτη των ασθενών με αχαλασία και άλλες διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου εγγυάται την ποιότητα στο αποτέλεσμα της θεραπείας.

Συνοπτικά η μακροχρόνια προοδευτικά επιδεινούμενη δυσφαγία και η αναγωγή άπεπτων τροφών, αποτελούν συμπτώματα που γεννούν την υπόνοια ύπαρξης αχαλασίας.

I am available to you all times to help and give solution to: ‘Achalasia’ with endoscopic myotomy - POEM technique, to reflux disease (GERD) and Barrett esophagus with antireflux mucosectomy (ARMS), to early gastrointestinal (GI) cancer (early cancer of the stomach and large bowel) with ESD technique, to Zenker diverticulum with myotomy (diverticulotomy) and in biliary diseases with ERCP.

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting