Please wait

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ: Αντιπαλινδρομική Βλεννογονεκτομή – ARMS

H αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης που δεν απαντά σε θεραπεία με μεγάλες δόσεις αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (PPΙ), (PPI resistant GERD) είναι δύσκολη και προβληματική και αποτελεί πρόκληση στη σύγχρονη Γαστρεντερολογία. Αν και έχουν προταθεί πολλές ενδοσκοπικές θεραπείες γι΄αυτές τις βαριές περιπτώσεις παλινδρόμησης, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο.

Η αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή (antireflux mucosectomy-ARMS), έχει πρόσφατα προταθεί ως ελάχιστα επεμβατική, ενδοσκοπική θεραπεία της ανθιστάμενης σε αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs), με εξαιρετικά αποτελέσματα σε εξειδικευμένα κέντρα.

Η πρωτοποριακή αυτή καινοτόμος μέθοδος ARMS πραγματοποιείται στη διάρκεια μιας γαστροσκόπησης στο ενδοσκοπικό εργαστήριο υπό μέθη. Κατά τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται η φυσιολογική επουλωτική διαδικασία του οργανισμού για να κλείσει η <<βαλβίδα>> ΓΕΣ, χωρίς την ανάγκη εισαγωγής ή τοποθέτησης πολύπλοκων και δυνητικά επικίνδυνων ξένων υλικών στον οισοφάγο ή στην ΓΕΣ, όπως γίνεται με όλες τις άλλες ενδοσκοπικές θεραπείες για παλινδρόμηση.

Κατά την επέμβαση ARMS γίνεται βλεννογονεκτομή στα 2/3 του βλεννογόνου της καρδιακής μοίρας του στομάχου, ενώ συγχρόνως αφαιρείται και ο τυχόν υπάρχων δυσπλαστικός οισοφάγος Barrett, με την ίδια ακριβώς μέθοδο που εφαρμόζεται για την τμηματική ενδοσκοπική αφαίρεση του οισοφάγου Barrett ή των επιπολείς γαστρικών αδενωμάτων ή πολυπόδων. Κατόπιν το τεχνητό έλκος που δημιουργείται επουλώνεται αφ΄εαυτού σιγά σιγά, όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις και η δημιουργηθείσα ουλή έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει επαρκώς η <<βαβίδα>> ΓΕΣ.

Η μέθοδος ARMS, σε αντίθεση με τη χειρουργική ή λαπαροσκοπική θολοπτύχωση, είναι απλή, ελάχιστα επεμβατική, αναίμακτη, ανώδυνη, χωρίς τομή, με βραχύ χρόνο ανάρρωσης, ταχεία επάνοδο στην φυσιολογική ζωή και απολύτως ασφαλής και αποτελεσματική, δίνοντας μόνιμη και μακροχρόνια λύση σε βαριές περιπτώσεις παλινδρόμησης. Οι ασθενείς κινητοποιούνται αυθημερόν, εξέρχονται την επομένη (εξιτήριο) υπό υδαρή δίαιτα και μαλακές τροφές για μία βδομάδα, ενώ επανέρχονται στις καθημερινές δραστηριοτητές τους άμεσα εντός ολίγων ημερών.

Ο Ιατρός κ. Νίκος Ελευθεριάδης, όντας στον πυρήνα της Ιαπωνικής ομάδας που εφάρμοσε τη μέθοδο ΑRMS: (Η Inoue H, Η Ito, H Ikeda, C Sato, H Sato, C Phalanusitthepha, B Hayee, N Eleftheriadis, S Kudo. Anti-reflux mucosectomy (ARMS) for gastroesophageal reflux disease in the absence of hiatus hernia. Ann Gastroenterol 2014;27:346-351) εφαρμόζει με επιτυχία την μέθοδο της αντιπαλινδρομικής βλεννογονεκτομής-ΑRMS, εδώ και έτη, ακόμη και σε νεαρή γυναίκα 25-ετών με εμμένουσα σοβαρά αναπνευστικά και παλινδρομικά συμπτώματα και σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας ζωής της, παρά την μακροχρόνια λήψη υψηλών δόσεων PPI. Η μέθοδος ΑRMS έδωσε μόνιμη και μακροχρόνια λύση χωρίς ανάγκη λήψης φαρμάκων (Εικόνεσ 1-2).

Δυστυχώς η μέθοδος ARMS δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα, όχι μόνο λόγω του προφανούς ανταγωνισμού από τους παρόχους των άλλων θεραπειών, αλλά και λόγω του υψηλού κόστους μετεκπαίδευσης των συναδέλφων, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να στερούνται της δυνατότητας της απλής, εύκολης και αποτελεσματικής αυτής μεθόδου ARMS και να κατευθύνονται σε παλαιότερες, δύσκολες και επώδυνες θεραπείες, που κατά περίπτωση δεν πετυχαίνουν να δώσουν ικανοποιητική και μόνιμη λύση.

Προσωπικές περιπτώσεις ασθενών με παλινδρόμηση που υποβλήθηκαν στη μέθοδο ΑRMS από τον Ιατρό κ. Νίκο Ελευθεριάδη

Figure 1. Α,Β) Piecemeal EMR-C. ARMS ulcer. C, D) Arms ulcer in retroversion.
Figure 2Α-B. One month after ΑRMS good closure of GEJ.

NIKOLAOS PAN. ELEFTHERIADIS
Interventional Gastroenterologist – Hepatologist
Specialist in Endoscopic Myotomy (POEM) for Achalasia
President of the Greek Society of Achalasia
& Other Esophageal Motility Disorders
Scientific Associate Digestive Disease Center
Showa University Koto-Toyosu Tokyo Japan
Address: Politechniu 3 Triandria, Thessaloniki PC 55337
Tel: (+30) 2311-283002, (+30) 212-1057990 και (+30) 6977778832.
Email:nikolaseleftheriadis@gmail.com
Dr. Nikolas Eleftheriadis underwent interventional – therapeutic endoscopies including POEM & ESD in private clinics of Athens and Thessaloniki.

я доступен для вас все время, чтобы помочь и дать решение: ‘Ахалазия’ с эндоскопической миотомии - POEM технику, чтобы рефлюксной болезни (GERD) и пищевод Barrett с антирефлюксной mucosectomy (ARMS), в начале желудочно-кишечного тракта (GI) рак (ранний рак желудка и толстой кишки) с ESD технику, Zenker дивертикул с миотомию (diverticulotomy) и желчевыводящих путей при ERCP.

Social Media

© 2018 Achalasia. All rights reserved- Created and hosted by Multihosting